Factory Comunicació Integral - 2013

Avís LegalAquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, i qualsevol altre material, són propietat de FRUITES HURTÓS SL, o de tercers que li hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:


Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar el contingut de les pàgines. L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de FRUITES HURTÓS SL o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. FRUITES HURTÓS SL no serà responsables de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) FRUITES HURTÓS SL els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que FRUITES HURTÓS SL accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web seran recollides en un fitxer del qual és responsable FRUITES HURTÓS SL.

D'acord amb el que estableix la LOPD, s'informa els usuaris del web que les dades de navegació de l'usuari NO seran controlades per galetes (cookies).


FRUITES HURTÓS SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.


L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.


Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.